Ereleden en Leden van verdienste

Ereleden

Overleden
Ad Bronk (benoemd in 1996, † 7-11-2014), 50 jaar bestuurslid, voornamelijk ivm innen Lotto-gelden

Leden van verdienste

Jeroen van den Akker (1996), wereldkampioen aspiranten
Pim Meurs (oktober 2006); wereldkampioen junioren
Co de Jongh (november 2017); diverse hand- en spandiensten
John van den Borst (februari 2020), trainer die veel Culemborgse jeugd heeft opgeleid tot topspelers